ІЗНХ
НАН України


Наукова рада НАН України
з проблеми «Неорганічна хімія»Адреса Ради:
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України
просп. Академіка Палладіна, 32/34, Київ 142, Україна 03680
тел. (044) 424-05-11
факс (044) 424-30-70
e-mail: koval@ionc.kiev.ua

Секретар ради – Коваль Лариса Борисівна

СКЛАД
(затверджено - протокол №2, параграф 1, п.2.від 19.02.2013 р.)

Бюро ради
 • Пехньо Василь Іванович - заступник голови
  член-кор. НАН України, професор, доктор хімічних наук
  заступник директора ІЗНХ НАНУ
  pekhnyo@ionc.kiev.ua
 • Слободяник Микола Семенович - заступник голови
  член-кор. НАН України, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  dekanat@chem.univ.kiev.ua
 • Коваль Лариса Борисівна - вчений секретар ради
  канд. хімічних наук, старший науковий співробітник ІЗНХ НАН України
  koval@ionc.kiev.ua
 • Білоус Анатолій Григорович
  академік НАН України, професор, доктор хімічних наук
  завідувач відділом ІЗНХ НАН України
  belous@ionc.kiev ua
 • Гладишевський Роман Євгенович
  член-кор. НАН України, професор, доктор хімічних наук
  завідувач кафедри Львівського національного університету ім. Івана Франка (Львів)
  Roman.gladyshevskii@franko.lviv.ua
 • Гринь Григорій Іванович
  професор, доктор технічних наук
  проректор Національного технічного університету "ХПІ" (Харків)
  gryn@kpi.kharkov.ua
 • Гриньов Борис Вікторович
  академік НАН України, професор, доктор технічних наук
  директор Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України (Харків)
  isma@isc.kharkov.com
 • Єфрюшина Нінель Петрівна
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач відділом Фізико-хімічного інституту НАН України (Одеса)
  ssclab@ukr.net
 • Огенко Володимир Михайлович
  член-кор. НАН України, професор, доктор хімічних наук
  головний науковий співробітник ІЗНХ НАН України
  ogenko@ionc.kiev.ua
 • Павліщук Віталій Валентинович
  член-кор. НАН України, професор, доктор хімічних наук
  заступник директора Інституту фізичної хімії НАН України
  shchuk@svitonline.com
 • Переш Євген Юлійович
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач кафедри Ужгородського національного університету (Ужгород)
  Sla-chem@univ.uzhgorod.ua
 • Камалов Герберт Леонович
  академік НАН України доктор хімічних наук, професор
  gerbert_kamalov@ukr.net
Члени ради
 • Амірханов Володимир Михайлович
  доктор хімічних наук, професор
  v.amyrkhanov@clariant.com.ua
 • Андрійко Олександр Опанасович
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач кафедри Національного технічного університету України "КПІ"
  andriiko@xtf.ntu-kpi.kiev.ua
 • Антонович Валерій Павлович
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач відділом Фізико-хімічного інституту НАНУ (Одеса)
  antonovich@te.net.ua
 • Антрапцева Надія Михайлівна
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України
  ollchem_chaiv@twin.nauu
 • Аптекар Михайло Давидович
  професор, канд. хім. наук
  декан Краснодонського факультету інженерії та менеджменту (Молодогвардійськ)
  aptekar@krasnodon.lg.ua
 • Барчій Ігор Євгенович
  доктор хімічних наук
  професор Ужгородського національного університету (Ужгород)
  Sla-chem@univ.uzhgorod.ua
 • Ваків Микола Михайлович
  доктор технічних наук, професор
  директор Науково-виробничого підприємства "Карат" (Львів)
 • Варзацький Олег Анатольєвич
  доктор хімічних наук, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
 • Гетьман Євген Іванович
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач кафедри Донецького національного університету (Донецьк)
  getman@dongu.donetsk.ua
 • Голуб Олександр Андрійович
  доктор хімічних наук
  професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  agolub@chem.univ.kiev.ua
 • Домасевич Костянтин Валентинович
  доктор хімічних наук, професор
  провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  dk@univ.kiev.ua
 • Доценко Володимир Павлович
  доктор хімічних наук
  провідний науковий співробітник Фізико-хімічного інституту НАНУ (Одеса)
  ssclab@ukr.net
 • Зайцев Володимир Миколайович
  член-кор. НАН України, професор, доктор хімічних наук
  завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  Zaitsev@univ.kiev.ua
 • Зінченко Віктор Федосійович
  доктор хімічних наук
  завідувач відділом Фізико-хімічного інституту НАН України (Одеса)
  vfzinchenko@ukr.net
 • Калібабчук Валентина Олександрівна
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач кафедри Національного медичного університету України
  gzaitseva@univ.kiev.ua
 • Калугін Олег Миколайович
  к.х.н., професор, декан хімічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
 • Кокозей Володимир Миколайович
  доктор хімічних наук
  професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  kokozay@chem.univ.kiev.ua
 • Колотилов Сергій Володимирович
  д.х.н.(ще не затверджений МОН України), Інститут фізичної хімії НАН України
 • Конник Олег Володимирович
  к.х.н., доцент "Севастополь-стандартметрологія"
 • Лампека Ростислав Дмитрович
  доктор хімічних наук
  професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  r.lampeka@clariant.com.ua
 • Лампека Ярослав Дмитрович
  професор, доктор хімічних наук
  провідний науковий співробітник Інституту фізичної хімії НАН України
  Lampeka@adamant.net
 • Манорик Петро Андрійович
  доктор хімічних наук, професор
  завідуючий відділом Інституту фізичної хімії НАН України
  manorik@inphyschem-nas.kiev.ua
 • Марцинко Олена Едуардівна
  к.х.н., доцент кафедри загальної хімії і полімерів Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова (Одеса)
 • Мирна Тетяна Альфредовна
  доктор хімічних наук, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
  mirnaya@ionc.kiev.ua
 • Мчедлов-Петросян Микола Отарович
  доктор хімічних наук, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна
  nikolay.o.mchedlov@univer.kharkov.ua
 • Неділько Сергій Андрійович
  доктор хімічних наук
  професор кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  nedilko@univ.kiev.ua
 • Олексеюк Іван Дмитрович
  доктор хімічних наук
  професор Волинського національного університету ім. Лесі Українки (Луцьк)
  Olekseyuk@univer.lutsk.ua
 • Ракитська Тетяна Леонідівна
  доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова (Одеса)
 • Парасюк Олег Васильович
  к.х.н., декан хімічного факультету Волинського національного університету ім. Лесі Українки (Луцьк)
  oleg@univer.lutsk.ua
 • Приседський Вадим Вікторович
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач кафедри Донецького національного політехнічного університету
  prisedsky@kot.dgtu.donetsk.ua
 • Сейфулліна Інна Йосипівна
  професор, доктор хімічних наук
  завідуюча кафедри Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова (Одеса)
  lborn@ukr.net
 • Соловйов Веніамін Васильович
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач кафедри Полтавського національного технічного університету (Полтава)
  schernenko@mail.ru
 • Стрижак Петро Євгенович
  член-кор. НАН України, професор, доктор хімічних наук
  завідуючий відділом Інституту фізичної хімії НАН України
  pstrizhak@hotmail.com
 • Товажнянський Леонід Леонідович
  професор, доктор хімічних наук, ректор Національного технічного університету "ХПІ" (Харків)
 • Трунова Олена Костянтинівна
  к.х.н., в.о. зав. відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
  trunova@ionc.kiev.ua
 • Фрицький Ігор Олегович
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  ifritsky@ukr.net
 • Чергинець Віктор Леонідович
  доктор хімічних наук, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України (Харків)
  cherginets@isc.kharkov.com
 • Чундак Степан Юр’євич
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач кафедри Ужгородського національного університету (Ужгород)
  Sla-chem@univ.uzhgorod.ua
 • Шаповалов Валерій Васильович
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач кафедри Донецького національного політехнічного університету (Донецьк)
  shapovalov@feht.dgtu.donetsk.ua
 • Шишкін Олег Валерійович
  доктор хімічних наук, НТК «Інститут монокристалів» (Харків)
  shishkin@xray.isc.kharkov.com
 • Штеменко Олександр Васильович
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач кафедри Українського державного хіміко-технологічного інституту (Дніпропетровськ)
  shtemenko@ukr.net
 • Шульгін Віктор Федорович
  професор, доктор хімічних наук
  завідувач кафедри Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (Сімферополь)
  vshul@ccssu.crimea.ua

© 2009-2017
Selev INS
Розробка та підтримка
Магазин для трансвеститов в москве Служба новостей портала.
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти